Kontakt

Fakturačné údaje

Triumf media, s. r. o.
Moyzesova 65 A
966 22 Lutila
Slovakia (Slovak Republic)

IČO:46 061 606 IČ DPH:SK2023204997 DIČ:2023204997

Kontakty
email: info@triumfmedia.skBankové spojenie:
IBAN SK33 0900 0000 0004 1299 6115
BIC SWIFT kód GIBASKBX

Kontaktné osoby

Mgr. Martin Baláž
konateľ

email balaz@triumfmedia.sk
telefón +421 918 622 933